Państwo polskie powinno opłacać nie tylko składki emerytalne za osoby duchowne ale także pensje w wysokości średniej krajowej.

Myślę, że to będzie sprawiedliwe wobec księży i zakonnic skoro państwo nasze opłaca składki emerytalne i wynagrodzenia pracownikom muzeów, domów kultury, bibliotek, instytucji kultury.

Nikt oczywiście nie nakazuje korzystania z tych dóbr tak jak i nikt nikomu nie każe chodzić do kościoła. Katolicy, mam nadzieję w przyszłym sejmie ustanowią takie prawo i wpiszą je do konstytucji.

Zeby już było jasne...